MK | EN


Фабрика во Крушево

Локација на фабричкиот простор:

Површина: Производствен дел: 800 m²
Магацин: 300 m²
Административен дел: 75 m²
Помошен дел: 90 m²


Администрација во Скопје:

Локација:
Злокуќани, Скопје

Површина: 75 m²

Развојни потенцијали

Едно од основните мота на МОНТ е постојаното инвестирање и модернизација на производствениот процес, како и зголемување на квалитетот на нашите производи со што ќе се овозможи освојување и на нови пазари каде истите би се пласирале.
МОНТ ќе продолжи со развивање на својот исклучителен квалитет и ќе постигне видлив напредок во својата основна сфера, како значителни подобрувања во својата работа.

 

Teл: +389 2 3099 643 E-mail: info@mont.mk

COPYPRIGHT © MONT 2015. ALL RIGHTS RESERVED.